PAYLAŞIM PANELİ

Sosyal Intranet & Kişiselleştirilmiş Bilgi

Ticari hayatta “sosyal” terimi, özellikle modern işbirliği modelinin benimsendiğini ve güncel bilginin paylaşıldığını vurgulamak adına kullanılır. Bu amaçla, kurumda kullanılan yazılımlar dışında ek bir sosyal paylaşım yazılım çözümü, çalışanlar tarafından kolaylıkla kabul edilmediği ve ekstra bir yük oluşturduğu gerekçesi ile kendi başına bir ilerleme sağlayamaz. Bu ikilemin çözümüne giden yol, merkezileştirilmiş, interaktif ve kişiselleştirilmiş bir bilgi havuzu oluşturmaktır.

Sosyal İntranet ve İşbirliği

Kurumsal Arama 2.0 kapsamında özellikle büyük veri silolarının ayrıştırılmasında öne çıkan ana kavram birlikte çalışabilirlik özelliğidir. Kurumsal Arama 2.0 çözümleri (Sharepoint dahil) yeni 2.0 siloları oluşturma riskini de beraberinde taşımaktadır. Bu nedenle, birlikte çalışılabilirlik kavramı hali hazırda mevcut bilgi sistemlerini içermediği takdirde limitli bir imkan tanır. Birlikte çalışılabilirlik araçları içinde bulunan sadece etiketleme, paylaşma, yorum/açıklama ekleme olanakları yeterli olmamaktadır. Bilgi kaynaklarının (kayıt, e-posta, dosyalar vb gibi) bir çoğu ise kullanıcıların erişimi için ya hiç mümkün olamamakta ya da kısıtlı olarak sağlanabilmektedir.

Sosyal İntranet, çalışanlar için iletişim platformundan çok daha fazlasıdır. Önemli olan tüm bilgilere direkt olarak erişimi ve iş dokümanları arasındaki ilişkileri değerlendirmenize imkan tanımasıdır. Bu sebeple, intranetteki arama indeksleme bileşeni olan içerik çözümleme bu amaç için kritik önem taşır.

Kurumsal Arama, hem yapılandırılmamış ( dosyalar, e-mailler vb.) hem de yapılandırılmış (ERP, CRM) verinin indekslenmesinde kullanılması gereken mutlak teknolojidir. Bilginin nerede depolandığına bakmaksızın, tüm bilgilere tek ve kolay erişimli bir noktadan ulaşmanızı sağlar. Bu kolaylaştırılmış erişim, size karmaşık sistemlerdeki verinize kısa sürede ve rahatça ulaşabilme alternatifi sunar.

Bu kullanışlı çözüm, kişiselleştirme gerektirir. Kişiselleştirme ihtiyacı, indeks tabanlı sosyal Intranet ortamlarında çok daha fazla hissedilir. Şirket içinde mevcut olan tüm veriden, kişiye özel önem taşıyanlar diğerlerinden ayrıştırılabilmelidir. Bu ayrışım sırasında, kişinin faaliyet alanına uygun bilgiyi alabiliyor olması kadar, ana başlık hakkındaki genel bilgiyi de kaybetmemesi çok önemlidir.